Systemische Beratung, Therapie und Supervision
im Bereich der Erziehungshilfen.

Wir helfen Familien in Krisen.
Gemeinsam finden wir Wege, auf denen neuer Zusammenhalt wächst.

Empfohlene Einrichtung der DGSF

Serdecznie witamy!

Chcielibyśmy krótko przedtawić  Państwu, czego można oczekiwać od LOGO.  Mamy nadzieje, że te informacje okażą sie dla Państwa przydatne.

W jakich sytuacjach pomaga LOGO?

LOGO pomaga rodzinom, które nie radzą sobie z trudnymi, konfliktowymi sytuacjami życia rodzinnego, dla których obciążenie związane z wychowaniem dzieci jest zbyt duże.

Przykładowo:

-  Częste kłótnie w rodzinie
-  Niepewność co do stosowanych metod wychowawczych
-  Ustalanie reguł i granic postępowania dzieci
-  Zaburzenia zachowań dzieci obserwowane przez np. szkołe czy przedszkole
-  Rozstanie/ rozwód rodziców

Posiadamy doskonałe rozeznanie w tematach i problemach, z którymi borykają sie rodzice. Towarzyszymy rodzinom w trudnych fazach  życia rodzinnego  i wspólnie  opracowujemy indywidualne rozwiązania dręczących ich spraw.

Kto może ubiegać sie o pomoc?

Rodzice mogą  skorzystać z pomocy wychowawczej („Hilfe zur Erziehung“) zgodnie z przepisami prawa ds. Dzieci i młodzieży  („Kinder- und Jugendhilfegesetz“) Jeżeli problemy czy niepokojące zachowania dziecka mogłyby negatywnie wpłynąć na jego dalszy rozwój należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Urzędu ds.dzieci i młodzieży (JUGENDAMT).

Jak wygląda oferowana przez nas pomoc?

Pracujemy zarówno z tymi, którzy jako rodzina razem mieszkają  jak również  z rodzicami, którzy sie rozstali.  Możliwa jest także indywidualana praca wyłącznie z dzieckiem bądź innymi członkami rodziny Wszystko uzależnione jest od tego, co moze okazać sie pomocne w rozwiązaniu konfliktów.

W wielu przypadkach pracujemy jako zespół zlożony z kobiety i meżczyzny. Spotkania z nami odbywają  sie w Państwa domach lub  też w pomieszczeniach naszej firmy. Naszymi pracownikami są  pedagodzy, pracownicy socjalni, psychologowie bądź  też wykształceni terapeuci rodzinni.

LOGO rozpoczyna pracę w porozumieniu z rodziną i na zlecenie urzędu, który przejmuje koszty tego świadczenia.

Bardzo ważna w naszej pracy jest ochrona danych osobowych i przejrzystość całego procesu. Dlatego też w rozmowach z urzędem ( Jugendamt ), szkołą czy też inną instytucją biorą udział rodzice. Odstępstwa od takich sytuacji są najpierw omawiane z rodziną.Wszelkiego typu sprawozdnia  dla osób trzecich są również najpierw szczegółowo omawiane z rodziną. Podlegamy obowiązkowi zachowania tajemnicy.

Jeżeli podstawą do rozpoczęcia współpracy z rodziną  było zagrożenie dalszego prawidłowego  rozwoju dziecka, pomagamy rozpoznawać czynniki ryzyka ( jak np. brak opieki nad dzieckiem, przemoc w rodzinie, czy problemy narkotykowe ) i wspieramy w przywróceniu „normalnej“ sytuacji i w zapobieganiu takim zagrożeniom.

Jak uzyskać pomoc?

Droga do uzyskania pomocy z naszej strony wiedzie zawsze poprzez urząd ds. Dzieci i młodzieży (Jugendamt) tzn. pracownika działu socjalnego urzędu (tzw. ASD)

Na etapie przygotowania planu przebiegu pomocy (Hilfeplan), w którym bierze udział rodzina i ewentualnie inni specjaliści  jest sprawdzane czy i jaka forma pomocy jest konieczna. Podejmowane są tutaj decyzje m.in. o celach pomocy, okresie jej trwania czy ramach współpracy.

Proszę porozmawiać  z pracownikiem urzędu, jeżeli odczuwacie potrzebę wsparcia w codziennych, rodzinnych sprawach.

Kto to jest LOGO?

LOGO jest organizacją NON-PROFIT, która zajmuje sie systemowym / rodzinno-terapeutycznym doradztwem, jest uznanym stowarzyszeniem ds. Pomocy dzieciom i młodzieży.

Pracownicy LOGO zobowiązali sie do traktowania rodzin i należących do nich osób z szacunkiem, niezależnie od ich wieku, płci, pochodzenia, kultury, statusu, orientacji seksualnej, religii czy postrzegania świata.

Niektórzy pracownicy naszej firmy władają również innymi językami obcymi. Należy jednakże mieć na względzie, że spotkania w ramach udzielanej pomocy odbywają  sie zasadniczo w języku niemieckim.